Fysioterapia info

Fysioterapiassa käytetään myös fysikaalisia hoitoja, eli erilaisia sähkö ja ultraääni laitteita joilla saamme halutun tuloksen.

Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja. Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös mahdollista apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyv
istä valinnoista yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.ultra

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon.

 

Fysioterapiaan voi tulla lähetteellä tai ilman. KELA korvaa osan hoitoa jos tulet lääkärin määräämällä lähetteellä.

Teippauksia

Fysikaalisia hoitoja

Ohjausta

Manuaalisia käsittelyitä

Motivointia